Tuyển dụng & tự ứng cử

Nhà tuyển dụng trực tiếp lựa chọn tại www.PGpro.vn từng thành viên của cộng đồng PGpro phù hợp với mục đích tuyển dụng của mình. Các công cụ tìm kiếm và phần mềm quản trị thông minh cùng với cơ sở dữ liệu của hàng nghìn PG sẽ giúp Nhà tuyển dụng lựa chọn chi tiết những ứng viên thích hợp theo khu vực, tiêu chuẩn hình thức, kỹ năng và kinh nghiệm.

Các thành viên của PGpro được nhà tuyển dụng lựa chọn sẽ được Ban quản trị PGpro.vn trực tiếp liên lạc và sẽ hỗ trợ Nhà tuyển dụng thực hiện phỏng vấn và tuyển dụng ứng viên.

Ngược lại, các thành viên của Cộng đồng PGpro tự ứng cử mình theo Bản tin của nhà tuyển dụng, thông tin của thành viên sẽ được tự động gửi đến hộp thư của Nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng sẽ trực tiếp liên lạc và phỏng vấn trực tiếp với các ứng viên phù hợp.

Thật đơn giản và hiệu quả! Tiết kiệm thời gian, chi phí liên lạc, giảm bớt thủ tục..chỉ cần một lần Click.

Ghi chú: Ban quản trị PGpro không chịu trách nhiệm về thông tin đối với các thành viên PGpro tự do

Để duy trì và nâng cấp website www.PGpro.vn Phí tuyển dụng theo chỉ định và tự ứng cử như sau:


Đăng nhập
Nhớ mật khẩu
Hỗ trợ thông tin
Hotline: 0906.266.682
Hỗ trợ 1:
0435665538
Hỗ trợ 2:
0435665539