Hợp tác và liên kêt

Cộng đồng PGpro với trên 20.000 cô gái đẹp, năng động và liên tục phát triển thêm hàng nghìn thành viên mỗi tháng. Với nguồn thành viên có thu nhập khá, nhu cầu tiêu dùng và mua sắm cao và có ảnh hưởng lớn đến xu hướng tiêu dùng, PGpro luôn sẵn sàng hợp tác và liên kết với các đối tác trong các lĩnh vực:
- Quảng cáo
- Đào tạo
- Sản xuất, kinh doanh Mỹ phẩm, Thời trang, Công nghệ, Trang sức..
- Cung cấp nhân sự
- Kinh doanh trên cộng đồng
- Hợp tác phát triển thêm các dịch vụ mới
...............

Hợp tác - Cùng Phát Triển!

Đăng nhập
Nhớ mật khẩu
Hỗ trợ thông tin
Hotline: 0906.266.682
Hỗ trợ 1:
0435665538
Hỗ trợ 2:
0435665539