Đăng nhập
Nhớ mật khẩu
Gương mặt pg tiêu biểu
Bản tin tuyển dụng
Đơn vị tuyển dụng Nội dung Khu vực Ngày hết hạn
PG rượu Voka Hà Nội Hà Nội 22/12/2014
Tuyển PG phiên dịch Hà Nội 24/12/2014
Trợ lý đối ngoại bên ngoài TP Hồ Chí Minh 03/12/2014
tuyển pg rượu voka Hà Nội 20/12/2014
PG cố định rượu vodka Việt Nam
Hà Nội
24/12/2014
Bar ROSES Nhật Bản Việt Nam
TP Hồ Chí Minh
20/12/2014
Tuyển MC nam hoạt náo chương trình đi tỉnh Việt Nam 25/11/2014
Tuyển PR PG làm việc tại Nhà Hàng/Bar/Beer Club Việt Nam 31/12/2016
PB chạy roadshow tại TP HCM Việt Nam 04/12/2014
Tuyển PG tiếp thị và bán rượu Hà Nội 16/12/2014
PG tiec TP Hồ Chí Minh 22/12/2014
Hỗ trợ thông tin
Hotline: 0906.266.682
Hỗ trợ 1:
0435665538
Hỗ trợ 2:
0435665538
Fanpage